AD700 Escaldes Engordany
+376821273
info@gestoriagesta.com

LLEGIR MÉS … Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client

GESTORIA GESTA ESPECIALISTES EN FINANCES, FISCALITAT I COMPTABILITAT INTERNACIONAL

Comptabilització, enregistrament i supervisió dels documents del client en els nostres ordinadors.
Col·laboració amb les empreses per a l’adequació de les comptabilitats endarrerides.
Presentació dels balanços i comptes d’explotació periòdicament i amb l’assessorament comptable, administratiu i financer que es precisa.
L’assessorem des del punt de vista financer, analitzant la rendibilitat del negoci, la liquiditat, els recursos financers i les inversions.
Elaboració de la seva comptabilitat oficial i dipòsit de comptes a Govern.
Planificació i assessorament comptable de l’empresa.
Assessorament en principis comptables.
Informació permanent dels canvis en la normativa comptable-fiscal que puguin ser del seu interès.
Disseny del pla de comptes i adaptació al PGC.
Estudi comptable i financer des de l’obertura fins al tancament de l’exercici.
Assessorament comptable a clients que confeccionen la seva pròpia comptabilitat.
Informació continuada a l’empresa sobre l’estat de la comptabilitat.
Conciliació de la comptabilitat amb la fiscalitat.
Anàlisi de la situació econòmica-financera i de l’evolució del negoci a partir de ratis i estudis amb gràfics.
Control de tresoreria.
Reunions periòdiques amb el departament financer-comptable de l’empresa per garantir la màxima fidelitat de les dades registrades en els processos comptables.
Conciliacions comptables i bancàries.
Elaboració de comptabilitat analítica, de costos o de gestió.
Elaboració de Balanços de Situació, d’Explotació, Sumes i Saldos…
Gestió diària dels assentaments comptables, obertura i tancament d’exercici.
Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat.
Confecció i presentació de declaracions d’Impost de Societats, IVA i IRPF.
Suport a la realització d’inventaris.
Amortitzacions, provisions i regularitzacions.
Emissió d’informes comptables.
Confecció de factures per a la seva posterior comptabilització.