AD700 Escaldes Engordany
+376821273
info@gestoriagesta.com

L’economia andorrana ha enregistrat un creixement real del 2,2% el primer trimestre del 2019

GESTORIA GESTA ESPECIALISTES EN FINANCES, FISCALITAT I COMPTABILITAT INTERNACIONAL

L’economia andorrana ha enregistrat un creixement real del 2,2% el primer trimestre del 2019

L’economia andorrana ha enregistrat un creixement real del 2,2% el primer trimestre del 2019, això suposa un punt percentual més que a la variació del mateix període de l’any anterior. Segons es mira en les evolucions, els primers trimestres solen tenir un ritme de creixement més alentit, i el registrat els primers tres mesos de l’any presenta la variació més positiva dels darrers deu anys

L’economia andorrana ha enregistrat un creixement real del 2,2% el primer trimestre del 2019, això suposa un punt percentual més que a la variació del mateix període de l’any anterior. Segons es mira en les evolucions, els primers trimestres solen tenir un ritme de creixement més alentit, i el registrat els primers tres mesos de l’any presenta la variació més positiva dels darrers deu anys, segons destaca el departament d’Estadística en l’informe de comptabilitat nacional trimestral. En conjunt, el comportament del primer trimestre és molt similar a l’observat els darrers trimestres del 2018, de manera que la majoria dels sectors d’activitat experimenten creixement real força similars. Així doncs, durant els primers tres mesos el sector indústria ha anat arrossegant encara el creixement negatiu dels darrers períodes, però, en canvi, la construcció i els serveis no financers ofereixen creixements intensos.   L’evolució del producte interior brut (PIB) trimestral mostra l’efecte de la crisi financera que va comportar la reducció de les taxes de creixement, des de les xifres properes al 2% a l’any 2014, a valors inferiors a l’1% el 2015.  El sector serveis ha suposat més del 80% del PIB els darrers anys, i en el primer trimestre d’enguany ha crescut un 2,1%. Si mirem els subsectors dels serveis, s’ha de destacar que comerç, transport, hostaleria i informació suposen un 36% del valor afegit brut (VAB). Aquest subsector creix un 3,7% al primer trimestre. En segon lloc hi ha les activitats financers, immobiliàries, professionals i tècniques, que representen un pes del 42%, i que només han crescut un 1%.  Finalment,  les administracions públiques, educació, sanitat i serveis socials, que són el 22% del VAB de serveis, han experimentat un creixement de l’1,7%.  La construcció es manté en una dinàmica positiva amb un creixement del 6% en el primer trimestre del 2019. La indústria i l’agricultura són els únics sectors de l’economia que no experimenten una variació positiva i que decreixen en un 0,5% i un 0,2%, respectivament. L’economia andorrana consolida a principis del 2019 el creixement observat ja en els dos anys anteriors, molt proper a l’economia espanyola, que creix un 2,4%, i més de mig punt per sobre de la variació en la Unió Europea (1,5%).

https://www.bondia.ad/economia/leconomia-andorrana-creix-un-22-el-primer-trimestre-daquest-any